הרשמה לאירוע פתיחת עונה

הרשמו עוד היום לאירוע פתיחת העונה

לכל הנרשמים: נדרש תשלום ע"ס 25 ₪

טופס הצהרת מתאמן